Home

Visit our Facebook site: https://www.facebook.com/AmericanMusicMagazine


ABOUT OUR NEW ISSUES 186

In our March issue we follow-up on last year’s huge effort to chronicle the life of Hank Williams with 56 pages of additional material that we have found and wish to share with our readers. We start the feature with a handful of minor corrections but thereafter we offer photos, ads, and a plethora of press clippings. The photos include a splendid one from Hank’s November 1951 appearance on the Perry Como show.  Presented in chronological order the various illustrations give an even broader picture of Hank’s activities during his short, but oh so productive, career. We then conclude this interesting issue with four pages of reviews.

_____________________________________


I vår marsutgåva följer vi upp förra årets stora arbete med att kartlägga Hank Williams liv med ytterligare 56 sidor material vi funnit och önskar dela med våra läsare. Vi startar med en handfull smärre rättelser varefter följer foton, annonser och en stor mängd tidningsurklipp. Bland fotografierna märks särskilt ett från Hanks uppträdande på Perry Comos TV-show i november 1951. Allt presenterat i kronologisk ordning breddar det ytterligare bilden av Hanks aktiviteter under hans korta, men åh så produktiva, karriär. Fyra sidor recensioner avslutar tidningen. 

_____________________________________


ABOUT THE MAGAZINE

American Music Magazine is published by the Swedish Rock 'n' Roll Club. We are a non profit organisation devoted to the 1950s rock 'n' roll music and our intention is to document, as far as possible, the early years of rock-a-billy, rock 'n' roll and its related artforms. The text of the magazine is in Swedish and English. Each issue is full of original photographs and discographies.

AM works in co-operation with the "Tales From The Woods" Roots Music Social Networking Group in the U.K. The aim is to collaborate to keep rock ‘n' roll, its history, and its many talented artists and musicians alive for posterity and future generations – this through sharing articles that have appeared in our magazines over the years, helping each other with publicity and generally spreading the word not just to the converted, but also to those yet to share our enthusiasm.


_____________________________________


American Music Magazine är producerad av 1950s rockfans för rockfans och är en svensk tidning med både svensk och engelsk text. Tidningen utkommer med fyra nummer om året och handlar företrädesvis om 50-tals rock 'n' roll, rock-a-billy och relaterade musikformer som exempelvis hillbilly/country och rhythm ’n’ blues. American Music Magazine drivs helt ideelt utan ekonomisk vinning.

American Music Magazine samarbetar med "Tales From The Wood - Roots Music Social Networking Group" som är ett namnkunnigt engelskt nätverk med bred verksamhet inom vår musik. Syftet är att gemensamt arbeta för att hålla rock 'n' rollmusiken, dess historia och dess många talangfulla artister och musiker levande för eftervärlden och kommande generationer - detta genom att dela artiklar som publicerats i våra respektive tidningar genom åren, hjälpa varandra med publicitet och sprida det glada budskapet inte bara till de redan frälsta utan också till sådana som ännu inte delar vår entusiasm och passion för denna musik.© Bo Berglind 2023