Home


Visit our Facebook site: https://www.facebook.com/AmericanMusicMagazine


ABOUT OUR NEW ISSUE

Vårt senaste nummer är ett gratis extranummer till alla prenumeranter efter den i oktober. Temat är sångerskan Julia Lee och hennes aktiviteter skildrade i vårt omtyckta dag-för-dag format. Åren som täcks är 1896 till och med 1934. Julia är mest känd för sina ekivoka sånger men hon hade många strängar på sin lyra. Många fina bilder, annonser och tidningsartiklar samt bilder på skivetiketter. Dessutom många recensioner på Cd-skivor.

I mitten av september tog några skurkar över äganderätten till vår hemsida americanmusicmagazine.com och krävde en lösensumma för att vi skulle få den tillbaka. Vi försökte lösa problemen och visa vi haft sidan sedan 2006 men utan framgång. Vi vägrar givetvis betala för något vi redan äger och köpte därför www.americanmusicmagazine.se och finns nu på nätet igen med denna hemsida.

Vänligen notera våra nya e-postadresser bo@americanmusicmagazine.se och erik@americanmusicmagazine.se

_____________________________________


Our latest issue is a special feature available free of charge to all our subscribers from 1st October.   It is dedicated to songstress Julia Lee and covers her story over the years 1896 thru to 1934. Julia is mostly known and remembered for her double-entendre songs but there was much more to her talents.  The article is presented in our acclaimed day-by-day format and is lavishly illustrated with old clippings from newspapers, photos and label scans.  We also find room to review a lot of cd’s.

We have had a setback that In mid-September scammers (we call them criminals) seized ownership of our website www.americanmusicmagazine.com

We tried to resolve the issue and to prove we’d owned the domain since 2006.  However, this was to no avail.  We stood firm and refused to pay the ransom demanded for something we rightfully owned.  Consequently we purchased a new domain name:  www.americanmusicmagazine.se and are now back on the web with this site.

Please kindly also note our new email addresses bo@americanmusicmagazine.se and erik@ameicanmusicmagazine.se   Thank you for your support.

    

_____________________________________


ABOUT THE MAGAZINE

American Music Magazine is published by the Swedish Rock 'n' Roll Club. We are a non profit organisation devoted to the 1950s rock 'n' roll music and our intention is to document, as far as possible, the early years of rock-a-billy, rock 'n' roll and its related artforms. The text of the magazine is in Swedish and English. Each issue is full of original photographs and discographies.

AM works in co-operation with the "Tales From The Woods" Roots Music Social Networking Group in the U.K. The aim is to collaborate to keep rock ‘n' roll, its history, and its many talented artists and musicians alive for posterity and future generations – this through sharing articles that have appeared in our magazines over the years, helping each other with publicity and generally spreading the word not just to the converted, but also to those yet to share our enthusiasm._____________________________________


American Music Magazine är producerad av 1950s rockfans för rockfans och är en svensk tidning med både svensk och engelsk text. Tidningen utkommer med fyra nummer om året och handlar företrädesvis om 50-tals rock 'n' roll, rock-a-billy och relaterade musikformer som exempelvis hillbilly/country och rhythm ’n’ blues. American Music Magazine drivs helt ideelt utan ekonomisk vinning.

American Music Magazine samarbetar med "Tales From The Wood - Roots Music Social Networking Group" som är ett namnkunnigt engelskt nätverk med bred verksamhet inom vår musik. Syftet är att gemensamt arbeta för att hålla rock 'n' rollmusiken, dess historia och dess många talangfulla artister och musiker levande för eftervärlden och kommande generationer - detta genom att dela artiklar som publicerats i våra respektive tidningar genom åren, hjälpa varandra med publicitet och sprida det glada budskapet inte bara till de redan frälsta utan också till sådana som ännu inte delar vår entusiasm och passion för denna musik.© Bo Berglind 2021