Home

Visit our Facebook site: https://www.facebook.com/AmericanMusicMagazine


ABOUT OUR NEW ISSUE

Our latest issue is dedicated to Fats Domino. In issue 159 we covered Domino’s early years through to 1951 and here we pick-up where we left off, looking at the years 1952 and 1953.  These were years when Fats was really making his breakthrough, they saw his first No. 1 R&B chart hit in April 1952 with ‘Goin’ Home’ - this being followed by six more top-ten entries before the end of  ’53. The feature runs to no less than 61 pages and is presented in our day-by-day format with many atmospheric rare vintage photos, newspaper clippings, some great trade ads and beautiful label shots. We then conclude this 68-page magazine with a short review section.

   

_____________________________________


Vårt senaste nummer tillägnas Fats Domino. I nummer 159 beskrev vi Fats tidiga karriär till och med 1951 och nu fortsätter vi med åren 192 och 1953. Dessa var åren då Fats verkligen slog igenom stort och han fick sin första etta på R&B-listan i april -52 med ”Goin’ Home” som kom att följas av sex ytterligare låtar på top-10 innan 1953 blev 1954. Artikeln är på inte mindre än 61 sidor i vårt dag-för-dag format med många rara foton från dåtiden sorgfälligt illustrerad med tidningsurklipp, annonser och snygga skivetiketter. Det 68-sidiga numret avslutas med recensioner.

 

_____________________________________


ABOUT THE MAGAZINE

American Music Magazine is published by the Swedish Rock 'n' Roll Club. We are a non profit organisation devoted to the 1950s rock 'n' roll music and our intention is to document, as far as possible, the early years of rock-a-billy, rock 'n' roll and its related artforms. The text of the magazine is in Swedish and English. Each issue is full of original photographs and discographies.

AM works in co-operation with the "Tales From The Woods" Roots Music Social Networking Group in the U.K. The aim is to collaborate to keep rock ‘n' roll, its history, and its many talented artists and musicians alive for posterity and future generations – this through sharing articles that have appeared in our magazines over the years, helping each other with publicity and generally spreading the word not just to the converted, but also to those yet to share our enthusiasm.


_____________________________________


American Music Magazine är producerad av 1950s rockfans för rockfans och är en svensk tidning med både svensk och engelsk text. Tidningen utkommer med fyra nummer om året och handlar företrädesvis om 50-tals rock 'n' roll, rock-a-billy och relaterade musikformer som exempelvis hillbilly/country och rhythm ’n’ blues. American Music Magazine drivs helt ideelt utan ekonomisk vinning.

American Music Magazine samarbetar med "Tales From The Wood - Roots Music Social Networking Group" som är ett namnkunnigt engelskt nätverk med bred verksamhet inom vår musik. Syftet är att gemensamt arbeta för att hålla rock 'n' rollmusiken, dess historia och dess många talangfulla artister och musiker levande för eftervärlden och kommande generationer - detta genom att dela artiklar som publicerats i våra respektive tidningar genom åren, hjälpa varandra med publicitet och sprida det glada budskapet inte bara till de redan frälsta utan också till sådana som ännu inte delar vår entusiasm och passion för denna musik.© Bo Berglind 2022